VOEREN VAN DE

BOEKHOUDING

een niet-exhaustief overzicht van onze boekhouddiensten;

- klassement boekhoudstukken 

- inboeken / opmaak facturen 

- verwerken van bankmutaties en diverse verrichtingen 

- opmaak financiële staten 

- opmaak jaarrekening en notulen 

 

een niet-exhaustief overzicht van onze fiscale werkzaamheden;

- berekening / aangifte bedrijfsvoorheffing

- aangifte personenbelasting 

- aangifte vennootschapsbelasting incl. fiscale bijlagen 

- aangifte roerende voorheffing

- btw-aangiftes en btw-listings

- opmaak fiscale fiches

VOEREN VAN DE

FISCALE WERKZAAMHEDEN

 

FISCAAL EN
JURIDISCH 
ADVIES

een niet-exhaustief overzicht van onze fiscale en juridische diensten;

- opstart van jouw eigen zaak of vennootschap 

fiscale optimalisatie via diepgaande analyse van je persoonlijke situatie

- assistentie bij de opmaak van het wettelijk verplicht financieel plan bij   oprichting 

- opzet van vruchtgebruiken met een doordachte onderbouwing,     aanvaardbare waarderingsgrondslagen en naleving van wettelijke vereisten

- klaar en duidelijk vennootschapsrechtelijk en fiscaal advies

- begeleiding bij (her)structureringen 

- begeleiding bij familiale opvolging en successieplanning

- oprichting van een holding

opmaak van managementcontracten

advies bij verwerving van een onroerend goed en onroerende leasing

 

Verbonden entiteiten die op geconsolideerde niveau twee achtereenvolgende boekjaren meer dan één van de volgende criteria overschrijven zijn wettelijk verplicht een geconsolideerde jaarrekening op te maken: 

  • jaargemiddelde van het aantal werknemers : 250,-EUR

  • jaaromzet, (excl. btw) : 34 000 000,-EUR

  • balanstotaal : 17 000 000,-EUR

CONSOLIDATIE

-WANNEER-

 

CONSOLIDATIE

-HOE-

​Ravert, Stevens & C° beschikt over de nodige software en expertise voor de opmaak van geconsolideerde cijfers. Deze boekhoudtechniek zorgt voor de samenvloeiing van de financiële cijfers van verbonden entiteiten zodat één globlaal financieel overzicht wordt bekomen dat zowel voor jullie als derden een duidelijk beeld schetst van het vermogen en het resultaat van de hele groep alsof het één entiteit was.

Onze ervaring toont dat er erg weinig bewustzijn is rond de mogelijke risico’s verbonden aan het niet naleven van deze wettelijke verplichting. Het bestuursorgaan loopt een aansprakelijkheidsrisico doordat hun jaarlijkse kwijting via deze inbreuk als niet rechtsgeldigheid kan worden bestempeld en de geleden schade voor de onderneming op hen verhaald kan worden.