COMMISSARISMANDAAT

-WANNEER-

Vennootschappen die twee achtereenvolgende boekjaren meer dan één van de volgende criteria overschrijden zijn wettelijk verplicht een commissaris te benoemen;

  • Jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50 

  •  Jaaromzet (excl. btw) : 9.000.000,-EUR

  • Balanstotaal : 4.500.000,-EUR 

 

Volgens beginselen van onafhankelijkheid en deontologische regels heeft Ravert, Stevens & Co de eer om benoemd te worden door de algemene vergadering als commissaris waarbij wij een dienst van algemeen belang kunnen uitoefenen, met als doel het uitdrukken van een oordeel over het getrouw beeld van de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening en eventuele andere economische of financiële informatie verstrekt door de vennootschap.

COMMISSARISMANDAAT

-WAAROM-

 

COMMISSARISMANDAAT

-HOE-

Onze ervaring toont aan dat er erg weinig bewustzijn is rond de mogelijke risico’s verbonden aan het niet naleven van deze wettelijke verplichting. Het bestuursorgaan loopt een aansprakelijkheidsrisico doordat hun jaarlijkse kwijting via deze inbreuk als niet rechtsgeldig kan worden bestempeld en de geleden schade voor de onderneming op hen verhaald kan worden.

De geattesteerde vennootschappen vergroten hierdoor niet enkel hun geloofwaardigheid en financiële transparantie, maar kunnen ook gebruik maken van een onafhankelijk adviesorgaan.