GERECHTEKIJKE EXPERTISES

EN BEMIDDELING

Bij een geschil al dan niet in opdracht van de rechtbank, komen wij tussen als (gerechtelijk) expert om de financiële schaderaming te beoordelen of te berekenen. Ravert, Stevens & Co tracht altijd partijen te verzoenen door de bestaande informatie te beoordelen vanuit een onafhankelijk standpunt en dit aan betrokken partijen voor te leggen. Er wordt zo snel mogelijk naar een oplossing gezocht om de partijen te verlossen van de gepaarde onzekerheid en onrust.