WAARDERING VAN EEN

VENNOOTSCHAP

Ravert, Stevens & Co maakt een schriftelijk waarderingsverslag van jouw vennootschap rekening houdend met alle relevant verkregen input en te verwerken hypotheses. Dit verslag kan gebruikt worden voor diverse doeleinden zoals bijvoorbeeld bij erven en schenken, overdracht of verkoop, management buy-outs en buy-ins. 

 

Ravert, Stevens & Co verzorgt een schriftelijk onafhankelijk waarderingsverslag bij stopzetting van jouw éénmanszaak of praktijk en overdracht aan een vennootschap dat gebaseerd is op algemeen aanvaardbare waarderingsmethodes dat jou het nodige inzicht verschaft zodat je met kennis van zaken (onder andere i.h.k.v. tegenstrijdigheid van belangen en eventueel toekomstige fiscale controles) een onderbouwde beslissing kan nemen. 

WAARDERINGSVERSLAG VAN EEN EENMANSZAAK OF PRAKTIJK
(oude quasi-inbreng verslag)

 

OVERDRACHT OF OVERNAME EN HET DUE DILIGENCE RAPPORT

Ravert, Stevens & Co begeleidt jou bij de overdracht / overname van een vennootschap of een éénmanszaak. zodat je na de overdracht / overname niet voor verrassingen komt te staan. Zo kan je op onze expertise vertrouwen om ondermeer mee te onderhandelen. 

 

Onze werkzaamheden omvatten o.a. advies over de prijs, nazicht van de interne organisatie, naleving van alle fiscale en juridische verplichtingen en contracten die de nodige garanties en eventuele voorbehouden bevatten. Een due diligence rapport zal worden opgemaakt.